Monastýrování aneb...

Mimořádné, tematicky zaměřené prohlídky připravené ve spolupráci s kláštery Kladruby, Plasy, Teplá a Zlatá Koruna.

V letošním roce máte opět jedinečnou příležitost prohlédnout si bývalé kláštery Kladruby, Plasy, Zlatou Korunu a funkční premonstrátský klášter Teplá nezvyklým pohledem během speciálních, tematicky zaměřených prohlídek, tzv. "Monastýrování".

Využijte slevové akce Ora et labora mezi kláštery Kladruby, Plasy a Zlatá Koruna.

PROHLÍDKY monastýrování se v roce 2019 konAJÍ v každém klášteře jinak. téma je společné pro daný měsíc:

  • KVĚTEN A ČERVEN ... klášterní život (v Plasích a ve Zlaté Koruně 4. května, v Teplé 11. května, v Kladrubech 1. června )
  • ČERVEN ... klášterní vzdělávání (ve Zlaté Koruně 15. června)
  • 26. AŽ 27. ČERVENCE ... nocí ke hvězdám v klášterech Kladruby, Plasy a Teplá
  • ZÁŘÍ ... klášterní architektura (v Teplé 7. září, v Plasích 14. září a ve Zlaté Koruně 15. září)