Návštěvní doba

Časový údaj (např. 09.00 – 12.00) značí odchod první a poslední prohlídky toho dne.

1. Sakrální trasa (základní okruh)

Období Dny Hodiny
1. 1-2. 4. uzavřen

Prohlídka opatské kaple se Zlatokorunskou madonou, kaple Andělů strážných a kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

2. Klášter s barokní lékárnou (základní okruh)

Období Dny Hodiny
1. 1-27. 3. uzavřen

Prohlídkový okruh zaměřený na každodenní život v klášteře v 18. století. Návštěvníci uvidí knihovnu, mnišskou celu, refektář, latríny a na závěr unikátní barokní lékárnu.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

3. Školní prohlídka

Období Dny Hodiny
1. 1-2. 4. uzavřen

Speciální prohlídka pro žáky a studenty MŠ, ZŠ i SŠ s vyplňováním pracovního listu.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

4. Večerní prohlídka kláštera

Není vypsán žádný termín

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu