Monastýrování – speciální prohlídka kláštera Zlatá Koruna na téma klášterní život

Netradiční prohlídka

Prohlídka bude zahájena v opatské hale, kde se dozvíme základní informace k historii kláštera, při které nám pomůže dochovaná barokní freska, která znázorňuje legendu o vzniku kláštera. Nebudou chybět informace o samotném opatství, funkci a volbě opata. V soukromé kapli hlavního představitele kláštera budete moci shlédnout obraz zdejší patronky, Zlatokorunské madony. Dozvíte se i o mariánském kultu cisterciáckého řádu. V zahradě budete informováni, proč jsou v klášteře tři sakrální stavby. Hovorna byla jediná místnost, kam směli mniši dvakrát denně přijít a mluvit. Jak to vyřešili dál? V refektáři se jedlo jen dvakrát denně. Jaké množství pokrmu a nápojů mniši směli? Na závěr se podíváte do kapitulní síně, kde se příjímali novici a volili opaté.

Chystáme i speciálního hosta, který u cisterciáků žil několik let a poví nám něco o současném životě cisterciáků.

Doporučujeme rezervaci, kapacita prohlídky omezena. Rezervace na tel.: 380 743 126 či e-mailu: boucek.jan@npu.cz