Focení a natáčení návštěvníky

  1. V exteriéru národní kulturní památky kláštera Zlatá Koruna je návštěvníkům umožněno focení a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků. Fotografování a natáčení pomocí dronu není povoleno.
  2. Focení bez blesku, stativu, selfie tyče nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky pro vlastní potřebu je s výjimkou kostela, kaple Andělů strážných a opatské kaple umožněno ve všech interiérech, a to pouze za předpokladu, že návštěvník focením neomezuje ostatní návštěvníky a návštěvnický provoz objektu. Fotit průvodce (zaměstnance objektu) je zakázáno, je zakázáno jakékoliv natáčení prohlídky.
  3. Focení a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a focení a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného focení/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o focení/natáčení zasílejte na: zlatakoruna@npu.cz.
  4. Upozornění pro návštěvníky:

    V případě, že je v areálu objektu či přímo v objektu pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Mgr. Lenka Tondlová

  • správce objektu - kastelán
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 724 663 767
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
1/, Zlatá Koruna 1 38202
Rodačka ze západočeských Blovic zamířila v roce 2004 do jihočeského kláštera Zlatá Koruna na pozici stálé průvodkyně, kde zužitkovala své dlouholeté zkušenosti z památkových objektů Kozel a Sychrov. Aktivně se zapojila do provozu, správy a komplexní péče o areál bývalého cisterciáckého opatství a na jaře roku 2011 postoupila na pozici vedoucí správy zlatokorunského kláštera. Prioritami její práce je upevňovat odkaz cisterciáckých mnichů o zachování duchovní podstaty tohoto místa, velmi citlivě pečovat o mimořádný klášterní areál, udržovat jeho dobrou stavební kondici a poskytnout široké veřejnosti každoročně pestrou programovou a kulturní nabídku.