Monastýrování aneb...

Mimořádné, tematicky zaměřené prohlídky připravené ve spolupráci s kláštery Kladruby, Plasy, Teplá a Zlatá Koruna.

V letošním roce máte opět jedinečnou příležitost prohlédnout si bývalé kláštery Kladruby, Plasy, Zlatou Korunu a funkční premonstrátský klášter Teplá nezvyklým pohledem během speciálních, tematicky zaměřených prohlídek, tzv. "Monastýrování".

Využijte slevové akce Ora et labora mezi kláštery Kladruby, Plasy a Zlatá Koruna.

PROHLÍDKY monastýrování se v roce 2019 konAJÍ v každém klášteře jinak. téma je společné pro daný měsíc: