Prohlídkové okruhy

Hlavní prohlídkový okruh zavede návštěvníky do přízemí malého konventu, unikátní gotické patrové kaple Andělů strážných, velkého konventu a kostela Nanebevzetí Panny Marie, největším chrámu na jihu Čech.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 140 Kč, cizojazyčně 210 Kč (dospělí) Koupit lístek
 • délka 60 minut
 • max. 50 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny Rezervovat

Místa setkávání v literatuře z jižních Čech a východní Šumavy - literární výstava. Prohlídka bez průvodce mapuje literární dění na jihu Čech a na česko-rakousko-německém pomezí od středověku do současnosti.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 60 Kč, bez průvodce (dospělí)
 • neomezeně
 • nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny
Opatská kaple se Zlatokorunskou madonou

Soukromá kaple hlavního představitele kláštera s vystaveným originálem gotického obrazu místní patronky - Zlatokorunské madony.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 30 Kč, cizojazyčně 50 Kč (dospělí)
 • délka 10 minut
 • max. 30 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny Rezervovat

Stavební kamenické prvky kláštera nalezené při jeho rekonstrukci, které ilustrují nejen vývoj kamenického řemesla od 13. do 18. století, ale i technologii klenebních konstrukcí. Prohlídka je bez průvodce.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 50 Kč, bez průvodce (dospělí)
 • neomezeně
 • rezervace není nutná
Zahrada mezi konventy

Prohlídka I. a III. okruhu za zvýhodněnou cenu.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 150 Kč, cizojazyčně 230 Kč (dospělí)
 • délka 70 minut
 • max. 50 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny
Rajský dvůr

Prohlídka I. a IV. okruhu za zvýhodněnou cenu.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 150 Kč, cizojazyčně 230 Kč (dospělí)
 • délka 75 minut
 • max. 50 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny

Speciální prohlídka pro žáky a studenty MŠ, ZŠ i SŠ s vyplňováním pracovního listu.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • jednotné vstupné 80 Kč, pouze v češtině (dospělí)
 • délka 75 minut
 • max. 30 osob
 • nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny Rezervovat

Speciální prohlídka pro žáky a studenty MŠ, ZŠ i SŠ s vyplňováním pracovního listu a s možností výtvarné dílny.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 90 Kč, pouze v češtině (dospělí)
 • délka 150 minut
 • max. 30 osob
 • nutnost rezervace pro jednotlivce i skupiny Rezervovat
Kaple Andělů strážných

Prohlídka opatské kaple se Zlatokorunskou madonou, kaple Andělů strážných a kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Více informací
 • tento okruh je dnes uzavřen
 • 80 Kč, pouze v češtině (dospělí)
 • délka 30 minut
 • max. 50 osob
 • nutnost rezervace pouze pro skupiny