Návštěvní doba

Časový údaj (např. 09.00 – 12.00) značí odchod první a poslední prohlídky toho dne.

1. Klášter a kostel (základní okruh)

Období Dny Hodiny
30. 10.-31. 12 uzavřen
2024
1. 1-27. 3. uzavřen

Hlavní prohlídkový okruh zavede návštěvníky do přízemí malého konventu, unikátní gotické patrové kaple Andělů strážných, velkého konventu a kostela Nanebevzetí Panny Marie, největším chrámu na jihu Čech.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

2. Opatská kaple

Období Dny Hodiny
30. 10.-31. 12 uzavřen
2024
1. 1-27. 3. uzavřen

Soukromá kaple hlavního představitele kláštera s vystaveným originálem gotického obrazu místní patronky - Zlatokorunské madony.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

3. Klášterní lapidárium

Období Dny Hodiny
2. 10.-31. 12 uzavřen
2024
1. 1-30. 4. uzavřen

Stavební kamenické prvky kláštera nalezené při jeho rekonstrukci, které ilustrují nejen vývoj kamenického řemesla od 13. do 18. století, ale i technologii klenebních konstrukcí. Prohlídka je bez průvodce.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

4. Sakrální trasa

Období Dny Hodiny
1. 11.-31. 12 uzavřen
2024
1. 1-2. 4. uzavřen

Prohlídka opatské kaple se Zlatokorunskou madonou, kaple Andělů strážných a kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

5. Školní prohlídka

Období Dny Hodiny
1. 11.-31. 12 uzavřen
2024
1. 1-2. 4. uzavřen

Speciální prohlídka pro žáky a studenty MŠ, ZŠ i SŠ s vyplňováním pracovního listu.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

6. Didaktická prohlídka

Není vypsán žádný termín

Speciální prohlídka pro žáky a studenty MŠ, ZŠ i SŠ s vyplňováním pracovního listu a s možností výtvarné dílny.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu