Návštěvní doba

Časový údaj (např. 09.00 – 12.00) značí odchod první a poslední prohlídky toho dne.

1. Klášter a kostel (základní okruh)

Období Dny Hodiny
10. 5.-31. 5. út–pá 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.00
10. 5.-31. 5. so–ne 9.00 – 12.00, 13.15 – 15.30
1. 6.-30. 6. út–ne 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.00
1. 7.-31. 8. út–ne 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.30
1. 9.-30. 9. út–ne 9.00 – 12.00, 13.15 – 15.30
1. 10.-22. 10. so–ne 9.00 – 12.00, 13.15 – 15.30
23. 10.-25. 10. uzavřen
26. 10.-29. 10. čt–ne 9.00 – 12.00, 13.15 – 15.30
30. 10.-31. 12 uzavřen
2024
1. 1-27. 3. uzavřen

Hlavní prohlídkový okruh zavede návštěvníky do přízemí malého konventu, unikátní gotické patrové kaple Andělů strážných, velkého konventu a kostela Nanebevzetí Panny Marie, největším chrámu na jihu Čech.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

2. Opatská kaple

Období Dny Hodiny
10. 5.-31. 5. út–pá 9.30 – 11.30, 13.30 – 15.30
10. 5.-31. 5. so–ne 9.30 – 11.45, 13.00 – 15.15
1. 6.-30. 6. út–ne 9.30 – 11.45, 13.30 – 16.30
1. 7.-31. 8. út–ne 9.15 – 11.45, 13.15 – 16.15
1. 9.-30. 9. út–ne 9.30 – 11.45, 13.00 – 15.15
1. 10.-22. 10. so–ne 9.30 – 11.45, 13.00 – 15.15
23. 10.-25. 10. uzavřen
26. 10.-29. 10. čt–ne 9.30 – 11.45, 13.00 – 15.15
30. 10.-31. 12 uzavřen
2024
1. 1-27. 3. uzavřen

Soukromá kaple hlavního představitele kláštera s vystaveným originálem gotického obrazu místní patronky - Zlatokorunské madony.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

3. Klášterní lapidárium

Období Dny Hodiny
10. 5.-31. 5. út–ne 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.30
1. 6.-31. 8. út–ne 9.00 – 12.00, 13.00 – 16.30
1. 9.-1. 10. út–ne 9.00 – 12.00, 13.00 – 15.30
2. 10.-31. 12 uzavřen
2024
1. 1-30. 4. uzavřen

Stavební kamenické prvky kláštera nalezené při jeho rekonstrukci, které ilustrují nejen vývoj kamenického řemesla od 13. do 18. století, ale i technologii klenebních konstrukcí. Prohlídka je bez průvodce.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

4. Sakrální trasa

Období Dny Hodiny
29. 4.-2. 10. uzavřen
3. 10.-25. 10. út–pá 9.00 – 11.15, 13.00 – 15.30
26. 10.-30. 10. uzavřen
31. 10. út 9.00 – 11.15
31. 10. út 13.00 – 15.30
1. 11.-31. 12 uzavřen
2024
1. 1-2. 4. uzavřen

Prohlídka opatské kaple se Zlatokorunskou madonou, kaple Andělů strážných a kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

5. Školní prohlídka

Období Dny Hodiny
10. 5.-31. 5. út–pá 9.00 – 15.30
1. 6.-30. 6. út–pá 9.00 – 16.30
1. 7.-4. 9. uzavřen
5. 9.-27. 9. út–pá 9.00 – 15.30
28. 9. (Th) uzavřen
29. 9. 9.00 – 15.30
30. 9.-2. 10. uzavřen
3. 10.-25. 10. út–pá 9.00 – 15.30
26. 10.-30. 10. uzavřen
31. 10. út 9.00 – 15.30
1. 11.-31. 12 uzavřen
2024
1. 1-2. 4. uzavřen

Speciální prohlídka pro žáky a studenty MŠ, ZŠ i SŠ s vyplňováním pracovního listu.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu

6. Didaktická prohlídka

Není vypsán žádný termín

Speciální prohlídka pro žáky a studenty MŠ, ZŠ i SŠ s vyplňováním pracovního listu a s možností výtvarné dílny.

Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.

Více informací o okruhu