Ve Zlaté Koruně přibyla nová prohlídková trasa – klášterní lapidárium

Od konce července mají návštěvníci zlatokorunského kláštera příležitost zavítat do dosud nezpřístupněných prostor. Jde o sklepy, které byly revitalizovány krátce po roce 2000 a v letošním roce v nich bylo zprovozněno lapidárium.

Ve třech sklepních prostorech bylo za odborného dohledu PhDr. Romana Lavičky rozmístěno několik desítek dochovaných kamenických prvků, které jsou dokladem umu starých kamenických mistrů. K vidění jsou mimo jiné zlomky kružbových výplní oken a portálu ze 13. a 14. století, rekonstrukce žebrové klenby, ale též zlomky barokních náhrobků a další exponátů ze 17. a 18. století.

Klášterní lapidárium představuje stavební kamenické prvky kláštera nalezené při jeho rekonstrukci, které ilustrují nejen vývoj kamenického řemesla od 13. do 18. století, ale i technologii klenebních konstrukcí.

Prohlídková trasa je bez průvodce a otevřena od května do září. Více informací k okruhu zde.