FLÕRES COELI- květinová výstava v klášteře Zlatá Koruna

Výstava

  • Zlatá Koruna ()
  • 11. 8. 2018–19. 8. 2018
  • 9.00–16.30
  • Plné 100 Kč, snížené 70 Kč, rodinné 270 Kč

květinová aranžmá doprovází unikátní soubor ornátů a církevních textilií z klášterních sbírek, které budou poprvé představeny veřejnosti. Prohlídka pouze s průvodcem na I. prohlídkové trase.