Návštěvníky kláštera Zlatá Koruna okouzlí křehká krása květin. Aranže připomenou život světce

Návštěvníky bývalého cisterciáckého kláštera okouzlí již pošesté křehká krása květinových aranží v historických interiérech i nespoutaná fantazie jejich tvůrkyň. Výstava nazvaná Hořící srdce je ve zlatokorunském klášteře k vidění od soboty 10. do neděle 18. srpna. Výjimečně bude otevřeno i v pondělí 12. srpna.

Tématem šestého ročníku výstavy květinových aranží v interiérech kláštera Zlatá Koruna se stal cyklus obrazů, který zachycuje život a zázračné skutky svatého Bernarda z Clairvaux. „Během loňské vernisáže jsme si uvědomili, že v křížové chodbě kláštera kdysi visely obrazy ze života svatého Bernarda, zakladatele cisterciáckého kláštera v Clairvaux, které dnes už jen připomínají štukové rámy. Proto jsme se rozhodli, že tyto obrazy i osobnost světce připomeneme právě květinovými aranžemi“, vysvětluje výběr tématu Kateřina Tarantová, autorka libreta voňavé výstavy.  

Obrazy se dnes nacházejí v klášteře ve Vyšším Brodě, pro který je tamní cisterciáčtí mniši zakoupili v dražbě po zrušení zlatokorunského kláštera roku 1786. Devatenáct barokních obrazů o rozměrech 310 na 200 cm, z původních dvaceti dvou, tu stále slouží jako výuková pomůcka pro novice. Autorka libreta si vybrala deset nejzajímavějších momentů ze života světce. Deset zručných zahradnic ze Zlaté Koruny a spřátelených památkových objektů Hluboké, Třeboně, Kratochvíle, Dačic a Jindřichova Hradce, výstavu připravuje od čtvrtka (8. 8.). Během několika málo hodin se jim podařilo ze sezónních květin vykouzlit impozantní aranže, které představují například vánoční sen světce, jeho vyhnání z kláštera, odolání tělesnému hříchu či světcovu smrt. Do aranží byly použity astry, gladioly, jiřiny, hortenzie, zlatobýl, pelyněk či nevěstin závoj, které vyrostly v klášterní zásobní zahradě. „Naše květinové výstavy jsou výjimečné tím, že výhradě používáme květiny z vlastních zdrojů. Do poslední chvíle ale nikdy není jisté, zda výstava bude, zda květiny neponičí bouřka nebo je nesežerou slimáci“, popisuje s úsměvem kastelánka Lenka Tondlová.   

Aranže a květinové objekty doplňují textilie, přírodniny i rozličné předměty, které se objevují na obrazech. Zda se floristkám podařilo jednotlivá témata zpodobnit, mohou návštěvníci porovnat se zmenšenými kopiemi obrazů.

Výstavu květinových aranží Hořící srdce bude možné navštívit v rámci hlavního prohlídkového okruhu „Klášter a kostel“ ve dnech od 10. do 18. 8., včetně pondělí 12. 8. od 9:00 do 16:30 hodin. Výše vstupného zůstává nezměněna, plné vstupné je 110,- Kč.      

Související akce

Výstava

Hořící srdce – květinová výstava v klášteře Zlatá Koruna

  • Zlatá Koruna ()
  • 10. 8. 2019–18. 8. 2019
  • 9.00–16.30
  • Otevírací dobu si prosím ověřte na stránce pořadatele