Do zlatokorunského kláštera se vrátili mniši

Návštěva z Vyššího Brodu a Heiligenkreuzu.

Jsme velice poctěni, že nás ve středu 10. dubna 2019 navštívili cisterciáčtí mniši z Vyššího Brodu a Heiligenkreuzu.
Vyšší Brod je jediný funkční mužský cisterciácký klášter v České republice. Dle sdělení převora vyšebrodského kláštera Justina Berky, čítá jejich komunita devět členů.
Rakouský Heiligenkreuz je pro zlatokorunský klášter mateřským. V roce 1263 přišlo z Heiligenkreuzu prvních dvanáct mnichů v čele s opatem Jindřichem. S sebou přinesli i část trnu z Kristovy trnové koruny, podle něhož se původně našemu klášteru říkalo Svatá Trnová Koruna. Klášter Heiligenkreuz byl založen již roku 1133 a je to nejstarší cisterciácký klášter na světě, kde nebyla jeho činnost nikdy přerušena. V současnosti má jeho komunita 98 členů!