Zřícenina hradu Dívčí kámen

Zřícenina hradu Dívčí Kámen, situovaná v malebné přírodě na skalním ostrohu nad soutokem Křemežského potoka, se nachází u obce Třísov, 6 kilometrů od Zlaté Koruny, Je přístupná celoročně od svítání do soumraku.

Související památky

Dívčí kámen (Maidštejn) je jedním z nemnoha hradů jehož zakládací listina se dochovala. Hrad založili synové Petra I. z Rožmberka, bratři Petr, Jošt, Oldřich a Jan, v roce 1349. Výstavba hradu probíhala velmi rychle, vždyť již o 11 let později (v roce 1360) se objevují první zmínky o purkrabství. Hrad byl na svou dobu velmi moderním a pohodlným obydlím, avšak nikdy se nestal trvalým sídlem vrchnosti a využíván byl především jako mocensko-správní centrum přilehlého panství. Roku 1394 zde byl krátce vězněn král Václav IV. Hrad si velmi oblíbil Oldřich II. z Rožmberka, který zde na sklonku svého života strávil čtyři roky (1457-1461). Hrad povětšinou obývala stálá posádka, která spolu s purkrabím čítala 10 mužů. Pouze v době domácích válek, okolo roku 1470, byl počet členů hradní posádky zvýšen na 24. V roce 1506 se Petr z Rožmberka rozhodl hrad dále neudržovat a veškeré jeho zařízení přestěhoval do Českého Krumlova. V době třicetileté války byl hrad již zcela pustý a opuštěný. Teprve ve 20. století se začala o zříceninu zajímat kulturní veřejnost. V roce 1936 pronajal kníže Schwarzenberg hradní zříceninu odboru Klubu čsl. turistů v Českých Budějovicích. V roce 1948 byla hradní zřícenina, jakožto součást okolních lesních majetků rodu Schwarzenbergů, vyvlastněna a převedena na Státní lesy a v roce 1951 zde byla vyhlášena přírodní rezervace. V roce 2005 byl, z iniciativy obce Křemže a potenciální provozovatelky, učiněn převod  hradu na obec Křemži. Internetové stránky objektu: http://www.divcikamen.cz