Sakrální trasa

Prohlídka opatské kaple se Zlatokorunskou madonou, kaple Andělů strážných a kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Kaple Andělů strážných

Praktické informace k prohlídce:

 • prohlídka je pouze s výkladem průvodce v českém jazyce.
 • Možnost zdarma zapůjčení anglických, českých, francouzských, holandských, italských, maďarských, německých, polských, ruských či španělských textů.
 • délka prohlídky cca 30 minut
 • prohlídka se koná, sejdou-li se alespoň 2 osoby!
 • respektujte prosím, návštěvní řád
 • opatská kaple se nachází v patře, kam vede 17 schodů do vstupní síně a poté ještě dva schody do opatské kaple. Pro vozíčkáře je trasa vhodná pouze za asistence dvou silných osob, které vozíčkáře vynesou

Nedílnou součástí cisterciáckých klášterů je budova opatství, stojící vždy stranou vlastního kláštera. Užívána byla hlavním představitelem kláštera- opatem. Budova sloužila i jako ubytovna pro případné hosty. Zlatokorunské opatství je v jádru gotická stavba, vznikla snad již kolem roku 1300 či v první třetině 14. století (podle novějších studií již v poslední třetině 13. století), přestavená a rozšířená kolem roku 1390–1400. Součástí opatského domu byla kaple v 1. patře.

Než vstoupíte do samotné kaple, ocitnete se ve vstupní síni, která v sobě spojovala funkci reprezentativního vstupu a ústředního sálu, z něhož se vstupovalo do bytu opata, opatské kaple a k hostinským pokojům. Síň byla v renesanci zaklenuta neckovou klenbou s výsečemi a do současné podoby upravena za předposledního opata Kristiána Guschla (1734-1754) po požáru, který budovu poničil roku 1736. Součástí síně je rozsáhlá barokní freska, která byla restaurována v letech 2004-2005.

Poslední rozsáhlá rekonstrukce opatské kaple probíhala v letech 2012-2013 stavební firmou VIDOX, s.r.o., restaurátorské práce prováděl ak. mal. Karel Hrubeš z Českého Krumlova. Vznik opatské kaple je kladen do 1. čtvrtiny 14. století nebo až k polovině 14. století. Poprvé je v písemných pramenech připomínána roku 1387. Kaple byla vybudována na oktogonálním půdorysu s hruškovitými žebry. První stavební úpravy proběhly nejpozději ve 20. letech 17. století (za opata Jiřího Hubera (1616-1623), kdy je v pramenech (kronika P. Viléma Fiedlera) poprvé a zároveň naposledy zmíněno zasvěcení kaple sv. Jiří. V té době došlo také k vyvýšení podlahy a probourání nového vstupu z haly, kvůli čemuž byla odstraněna část zdi s příporou. K další úpravě došlo v 70. letech 17. století, kdy se opatský dům rozšířil a tím došlo ke zrušení kružbových oken. K třetí úpravě došlo kolem poloviny 18. století v souvislosti s výmalbou haly a do kaple byly instalovány dvoukřídlé dveře se zárubní. Ve 2. čtvrtině 19. století sloužila kaple jako salonek a součást bytu správce kláštera. Menší stavební úpravy probíhaly i roku 1942. Při poslední rekonstrukci došlo k obnovení vchodu do tzv. kulečníkového sálu.

V kapli je od sezóny 2016 instalován originál gotického obrazu z počátku 15. století, místní patronky Zlatokorunské madony.

Kaple Andělů strážných patří mezi nejstarší část kláštera, vystavena byla již v 70. letech 13. století. Zajímavostí je, že je patrová, což na svou dobu není příliš obvyklé. Uvnitř se s největší pravděpodobností uchovával trn z Kristovy trnové koruny, který dal klášteru svůj název - Svatá Trnová Koruna. Z doby založení kaple se dochoval i gotický portál u vstupu ze zahrady. Z barokního období pochází fresky od Františka Prokyše, které byly značně poškozeny v 19. století, kdy se kaple adaptovala na byty pro dělníky, kteří pracovali v továrnách umístěných v klášterním areálu. 

Chrám Nanebevzetí Panny Marie je největším kostelem jižních Čech a není divu, že samotná stavba trvala více než sto let. Ve druhé polovině 17. a 18. století došlo k značným barokním úpravám. Dominantou kostela je rozeta z poloviny 14. století, jejímž autorem by mohl být Michal Parléř, bratr známějšího Petra.

Základní informace

 • délka 30 minut
 • max. 50 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2021
27. 10.–31. 12. uzavřen
2022
1. 1.–31. 3. uzavřen
1. 4. 9.00–15.30
2. 4.–3. 4. uzavřen
4. 4. (po) uzavřen
5. 4.–8. 4. út–pá 9.00–15.30
9. 4.–10. 4. uzavřen
11. 4. (po) uzavřen
12. 4.–13. 4. út–st 9.00–15.30
14. 4.–17. 4. uzavřen
18. 4. (po) uzavřen
19. 4.–29. 4. út–pá 9.00–15.30
30. 4.–3. 10. uzavřen
4. 10.–25. 10. út–pá 9.00–15.30
26. 10.–31. 12. uzavřen
2023
1. 1.–3. 4. uzavřen

Vstupné

Výklad v češtině

 • Dospělí od 25 do 65 let 130 Kč
 • Senioři 65+ 100 Kč
 • Mládež od 18 do 24 let 100 Kč
 • Držitel průkazu ZTP a ZTP/P 100 Kč
 • Děti od 6 do 17 let 50 Kč
 • Děti 0 až 5 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 dospělá osoba na 15 děti) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří po předložení Českého národního průkazu průvodce (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázová volná vstupenka vydaná NPÚ pro jednu osobu zdarma
 • Volná (celoroční) vstupenka vydaná NPÚ pro dvě osoby zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu Náš člověk zdarma
 • Akreditovaný novinář při výkonu práce zdarma

Cizojazyčný text k zapůjčení zdarma. Cizojazyčné prohlídky nabízené v angličtině a němčině po předchozí domluvě, dle provozních možností.

nutnost rezervace pouze pro skupiny