Velikonoční koncert v klášterním kostele ve Zlaté Koruně

Společnost přátel Zlaté Koruny si Vás dovoluje srdečně pozvat na Velikonoční koncert. V podání Velešínského chrámového
sboru a orchestru zazní Fuga a Preludium g moll J. S. Bacha (varhany), Aleluja z Mesiáše G. F. Händela a ve druhé části programu
již tradičně Pavlicova Missa brevis.

www.baroknikoruna.cz

Prodej vstupenek na místě, rezervace není nutná.