Děkovná pobožnost za opata Ungara ve Zlaté Koruně

Společenské akce

24. února si připomínáme 400 let od narození významného zlatokorunského opata Matěje Aleše Ungara (1622-1701). Pojďme si ho připomenout při nedělní mši svaté.