Dialoghi angelici (Andělské dialogy): koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Zlaté Koruně

Kulturní akce

Známí umělci provedou virtuózní skladby vrcholného baroka pro cink, housle a varhany. Varhany a housle jsou nástroji známými, dechový instrument cink již méně. Je to však nástroj hojně užívaný v baroku i renesanci a objevuje se v dílech tak známých autorů, jako jsou např. Claudio Monteverdi, Girolamo Frescobaldi nebo později Johann Sebastian Bach či Georg Philipp Telemann.

Koncert nese název DIALOGHI ANGELICI (Andělské dialogy). Na varhany zahraje Jiřina Dvořáková, na barokní housle Jiří Sycha a na cink Richard Šeda. Všichni tito interpreti jsou vynikajícími hráči, působí ve významných hudebních souborech a vystupují doma i v zahraničí. Neméně důležitá je také jejich činnost pedagogická.

Pořádá Sancta Spinea Corona - Společnost přátel Zlaté Koruny, z. s.
www.baroknikoruna.cz

Vstupenky jsou v prodeji vždy přímo na místě před začátkem koncertu, není potřeba rezervace.