Hořící srdce – květinová výstava v klášteře Zlatá Koruna

Výstava

  • Zlatá Koruna ()
  • 10. 8. 2019–18. 8. 2019
  • 9.00–16.30
  • Plné 110 Kč, snížené 80 Kč, rodinné 290 Kč

Květinová aranžmá věnovaná zakladateli cisterciáckého řádu sv. Bernardovi. Prohlídka pouze s průvodcem na I. prohlídkové trase.