J. J. Ryba: Česká mše vánoční v klášterním kostele ve Zlaté Koruně

Kulturní akce

Koná se v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Účinkuje Velešínský chrámový sbor a Filharmonický orchestr České Budějovice.
Pořádá firma U Klášterní sýpky, s. r. o. a agentura Kraus-koncert.
Prodej vstupenek na místě. Dotazy na vstupenky na tel. 732 306 999.
Předprodej vstpenek Infocentrum Český Krumlov, kontakt zde.
Po koncertu si bude moci každý odnést betlémské světlo (nezapomeňte si přinést lampičky).