Musica Bohemica: koncert v klášterním kostele ve Zlaté Koruně

Kulturní akce

Vedoucí souboru: Jaroslav Krček.
Hořické pašije, Mše Jaroslava Krčka, Zlatokorunské písně.
Pořádá Sdružení přátel Zlaté Koruny.