Mariánská pouť ve Zlaté Koruně

Společenské akce

10.30 hodin SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ V KLÁŠTERNÍM KOSTELE
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE (HUDEBNÍ DOPROVOD: KAREL HAYMANN A MANŽELÉ JANOVŠTÍ)
 
11.30 hodin SPOLEČNÝ PRŮVODE A MODLITBA U ZLATOKORUNSKÉ MADONY V OPATSKÉ KAPLI
 
12.05 hodin VYSTOUPENÍ FOLKLÓRNÍ SDRUŽENÍ SOUMRAK V PARČÍKU POD LIPAMI
 
  13.00 hodin DIVADÉLKO KOS HRAJE PRO DĚTI V PARČÍKU PŘED BÝVALOU FAROU.
 
Po celou dobu nedělního programu zajímavé pouťové předměty pro radost, tradiční občerstvení apod.
 
POUŤOVÉ ATRAKCE PRO DĚTI PŘED KULTURNÍM DOMEM.

 

Hudební doprovod pouti orchestr GOOD TIMES BIG BAND (swingové melodie a dechová hudba).
 
POŘADATEL: Obec Zlatá Koruna