Českobudějovický biskup poctil svou návštěvou Zlatou Korunu

V rámci Mariánské pouti navštívil Zlatou Korunu českobudějovický biskup Mons. ThDr.Vlastimil Kročil Ph.D.

Před samotnou mší, kterou celebroval, se poklonil zdejší patronce- Zlatokorunské madoně, která se letos po 78 letech vrátila domů.