Historické stavby provozního zázemí šlechtických sídel

Pro odborníky

  • Státní hrad Grabštejn, 463 34 Hrádek nad Nisou ()
  • 18. 6. 2019–21. 6. 2019
Státní hrad Grabštejn

Zveme Vás na 18. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu Historické stavby provozního zázemí šlechtických sídel, kterou pořádáme spolu se Sdružením pro stavebněhistorický průzkum v prostorách státního hradu Grabštejn ve dnech 18. – 21. 6. 2019.

 Již od prvních okamžiků lidského usazování měla naše sídla mnoho různých funkcí promítajících se do jejich uspořádání a podob. Postupem času se škála funkcí rozšiřovala a pestrost sídel zvětšovala. Vedle základní funkce obytné a útočištné, to byly účely spojené jak s obživou a mobilitou, tak s odpočinkem a společným setkáváním. Doprovázely je tak stavby výrobní, skladovací, chovatelské a pěstitelské, odpočinkové a relaxační i zábavné a sportovní. V souvislosti s rozvojem podnikání šlechty těchto staveb přibývalo v menších i větších vzdálenostech od jejich obytných sídel.

Škála staveb zahrnujících toto téma je tak velmi široká. Rádi přivítáme syntetické přehledové nebo srovnávací studie, ale i jednotlivosti upozorňující na zajímavý aspekt fungování šlechtické tvrze, hradu nebo zámku. Velmi potěšeni bychom byli i společenskými a sociologickými aspekty a doklady fungování a organizace provozního zázemí šlechtických sídel, která mohou barvitě dokreslit, nebo dokonce teprve ozřejmit stavební podobu některých objektů a zařízení. I velmi mladé dějiny a osudy fungování druhotně užívaných šlechtických sídel po ztrátě jejich původní funkce mohou být zajímavé.

Více podrobností naleznete na webu Sdružení pro SHP www.svornik.cz, kde bude do 4. června 2019 zveřejněn podrobný program konference.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obracejte na Mgr. Michala Panáčka, Mánesova 862, 470 01 Česká Lípa, +420 608 047 366, email: svornik2019@gmail.com

 

Konference se koná v rámci projektu Po stopách šlechtických rodů Gallasové a Clam-Gallasové: Noblesa severních Čech.