Opatská kaple

Soukromá kaple hlavního představitele kláštera s vystaveným originálem gotického obrazu místní patronky - Zlatokorunské madony.

Období Časy prohlídek
duben 2019 (úterý až pátek mimo svátek), úterý 23.4. zavřeno 9:45, 11:00, 14:00, 15:15 hodin
duben 2019 (sobota, neděle, svátky 19.4. a 22.4.) 9:30, 10:15, 11:00, 11:45, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 hodin
květen 2019 denně mimo pondělí 9:30, 10:15, 11:00, 11:45, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 hodin
červen 2019 denně mimo pondělí 9:30, 10:15, 11:00, 11:45, 13:15, 14:00, 14:45, 15:30, 16:15 hodin
červenec, srpen 2019 denně mimo pondělí, otevřeno mimomářádně i v pondělí 12.8. 9:15, 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15 hodin
září 2019 denně mimo pondělí 9:30, 10:15, 11:00, 11:45, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 hodin
říjen 2019 (úterý až pátek) 9:45, 11:00, 14:00, 15:15 hodin
říjen 2019 (sobota, neděle, svátek 28.10.) 9:30, 10:15, 11:00, 11:45, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15 hodin
1.11. 2019 - 31.3. 2020 zavřeno

Praktické informace k prohlídce:

 • prohlídka je pouze s výkladem průvodce, v českém, popřípadě německém či anglickém jazyce (po předchozí objednávce)
 • délka prohlídky cca 10 minut
 • prohlídka se koná, sejde-li se alespoň 5 osob!
 • respektujte prosím, návštěvní řád
 • trasa se nachází v patře, kam vede 17 schodů do vstupní síně a poté ještě dva schody do opatské kaple. Pro vozíčkáře je trasa vhodná pouze za asistence dvou silných osob, které vozíčkáře vynesou
 • Prohlídky se zpravidla konají v předem určených časech (viz tabulka výše), které se mohou měnit z důvodu předem objednaných skupin. Konkrétní časy prohlídek aktuálního dne zjistíte na pokladně, případně Vám je sdělíme telefonicky či mailem. Pro předem objednané skupiny lze sjednat i jiné časy prohlídek než jsou uvedeny v tabulce
 • Kaple je dále otevřena zdarma každou neděli po mši v kostele. V kapli se koná krátká pobožnot (8:45-8:55 hodin, od 21.4. do 27.10. 2019, mimořádně otevřeno i na Velikonoční pondělí 22.4. 2019). Prohlídka je bez výkladu.

Nedílnou součástí cisterciáckých klášterů je budova opatství, stojící vždy stranou vlastního kláštera. Užívána byla hlavním představitelem kláštera- opatem. Budova sloužila i jako ubytovna pro případné hosty. Zlatokorunské opatství je v jádru gotická stavba, vznikla snad již kolem roku 1300 či v první třetině 14. století (podle novějších studií již v poslední třetině 13. století), přestavená a rozšířená kolem roku 1390–1400. Součástí opatského domu byla kaple v 1. patře.

Než vstoupíte do samotné kaple, ocitnete se ve vstupní síni, která v sobě spojovala funkci reprezentativního vstupu a ústředního sálu, z něhož se vstupovalo do bytu opata, opatské kaple a k hostinským pokojům. Síň byla v renesanci zaklenuta neckovou klenbou s výsečemi a do současné podoby upravena za předposledního opata Guschla (1734-1754) po požáru, který budovu poničil roku 1736. Součástí síně je rozsáhlá barokní freska, která byla restaurována v letech 2004-2005.

Poslední rozsáhlá rekonstrukce opatské kaple probíhala v letech 2012-2013 stavební firmou VIDOX, s.r.o., restaurátorské práce prováděl ak. mal. Karel Hrubeš z Českého Krumlova. Vznik opatské kaple je kladen do 1. čtvrtiny 14. století nebo až k polovině 14. století. Poprvé je v písemných pramenech připomínána roku 1387. Kaple byla vybudována na oktogonálním půdorysu s hruškovitými žebry. První stavební úpravy proběhly nejpozději ve 20. letech 17. století (za opata Jiřího Hubera (1616-1623), kdy je v pramenech (kronika P. Viléma Fiedlera) poprvé a zároveň naposledy zmíněno zasvěcení kaple sv. Jiří. V té době došlo také k vyvýšení podlahy a probourání nového vstupu z haly, kvůli čemuž byla odstraněna část zdi s příporou. K další úpravě došlo v 70. letech 17. století, kdy se opatský dům rozšířil a tím došlo ke zrušení kružbových oken. K třetí úpravě došlo kolem poloviny 18. století v souvislosti s výmalbou haly a do kaple byly instalovány dvoukřídlé dveře se zárubní. Ve 2. čtvrtině 19. století sloužila kaple jako salonek a součást bytu správce kláštera. Menší stavební úpravy probíhaly i roku 1942. Při poslední rekonstrukci došlo k obnovení vchodu do tzv. kulečníkového sálu.

V kapli je od sezóny 2016 instalován originál gotického obrazu z počátku 15. století, místní patronky Zlatokorunské madony.

Základní informace

 • délka 10 minut
 • max. 30 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
1. 11.–1. 4. uzavřen
2. 4.–18. 4. út–pá 9.45–15.30
2. 4.–18. 4. so–ne 9.30–15.30
19. 4.–21. 4. pá–so 9.30–15.15
19. 4.–21. 4. ne 8.45–15.15
22. 4. po 8.45–15.15
23. 4. (út) uzavřen
24. 4.–30. 4. út–pá 9.45–15.15
24. 4.–30. 4. so 9.30–15.15
24. 4.–30. 4. ne 8.45–15.15
1. 5.–31. 5. út–so 9.30–15.15
1. 5.–31. 5. ne 8.45–15.15
1. 6.–30. 6. út–so 9.30–16.15
1. 6.–30. 6. ne 8.45–16.15
1. 7.–11. 8. út–so 9.15–16.15
1. 7.–11. 8. ne 8.45–16.15
12. 8. po 9.15–16.15
13. 8.–31. 8. út–so 9.15–16.15
13. 8.–31. 8. ne 8.45–16.15
1. 9.–29. 9. út–so 9.30–15.15
1. 9.–29. 9. ne 8.45–15.15
30. 9. (po) uzavřen
1. 10.–27. 10. út–pá 9.45–15.15
1. 10.–27. 10. so 9.30–15.15
1. 10.–27. 10. ne 8.45–15.15
28. 10. po 9.30–15.15
29. 10.–31. 10. út–čt 9.45–15.15
1. 11.–31. 3. uzavřen

Vstupné

Prohlídka s českým výkladem

 • Plné 30 Kč
 • Snížené* 20 Kč
 • Rodinné (2 dospělí + 1 až 3 děti do 15 let) 70 Kč
 • Skupinové** 20 Kč
 • Děti do 6 let, držitelé průkazů: ZTP do 18 let, ZTP/P včetně průvodce, pracovníci NPÚ + 3 rodinní příslušníci, AMG, ICOMOS, ICOM, Národní muzeum, bývalí zaměstnanci NPÚ, průvodci skupiny nad 20 osob při hromadné platbě, novináři na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy objektu, pedagogický doprovod (max. 2 osoby na skupinu), ORA ET LABORA zdarma
 • * děti a mládež od 6 do 18 let, studenti do 26 let, senioři od 65 let věku, držitelé karet: ISIC, ITIC, EYCA, EUROBEDS, ZTP od 18 let
 • ** organizované skupiny osob s nárokem na vstup zdarma
 • mimo otevírací dobu objektu 100 % příplatek

Cizojazyčný výklad v angličtině a němčině

 • Plné 50 Kč
 • Snížené* 30 Kč
 • Rodinné (2 dospělí + 1 až 3 děti do 15 let) 120 Kč
 • Skupinové** 20 Kč
 • Děti do 6 let, držitelé průkazů: ZTP do 18 let, ZTP/P včetně průvodce, pracovníci NPÚ + 3 rodinní příslušníci, AMG, ICOMOS, ICOM, Národní muzeum, bývalí zaměstnanci NPÚ, průvodci skupiny nad 20 osob při hromadné platbě, novináři na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy objektu, pedagogický doprovod (max. 2 osoby na skupinu), ORA ET LABORA zdarma
 • * děti a mládež od 6 do 18 let, studenti do 26 let, senioři od 65 let věku, držitelé karet: ISIC, ITIC, EYCA, EUROBEDS, ZTP od 18 let
 • ** organizované skupiny osob s nárokem na vstup zdarma
 • mimo otevírací dobu objektu 100% příplatek

nutnost rezervace pouze pro skupiny