Opatská kaple

Soukromá kaple hlavního představitele kláštera s vystaveným originálem gotického obrazu místní patronky - Zlatokorunské madony.

Opatská kaple se Zlatokorunskou madonou

Praktické informace k prohlídce:

 • prohlídka je pouze s výkladem průvodce, v českém, popřípadě německém či anglickém jazyce (po předchozí objednávce)
 • délka prohlídky cca 10 minut
 • prohlídka se koná, sejde-li se alespoň 5 osob!
 • respektujte prosím, návštěvní řád
 • trasa se nachází v patře, kam vede 17 schodů do vstupní síně a poté ještě dva schody do opatské kaple. Pro vozíčkáře je trasa vhodná pouze za asistence dvou silných osob, které vozíčkáře vynesou
 • Kaple je dále otevřena zdarma každou neděli po mši v kostele od 17.4. do 30.10. 2022 (navíc i na Velikonoční pondělí 18. 4. 2022), kdy se v kapli koná krátká pobožnot (8:45-8:55 hodin).

Nedílnou součástí cisterciáckých klášterů je budova opatství, stojící vždy stranou vlastního kláštera. Užívána byla hlavním představitelem kláštera- opatem. Budova sloužila i jako ubytovna pro případné hosty. Zlatokorunské opatství je v jádru gotická stavba, vznikla snad již kolem roku 1300 či v první třetině 14. století (podle novějších studií již v poslední třetině 13. století), přestavená a rozšířená kolem roku 1390–1400. Součástí opatského domu byla kaple v 1. patře.

Než vstoupíte do samotné kaple, ocitnete se ve vstupní síni, která v sobě spojovala funkci reprezentativního vstupu a ústředního sálu, z něhož se vstupovalo do bytu opata, opatské kaple a k hostinským pokojům. Síň byla v renesanci zaklenuta neckovou klenbou s výsečemi a do současné podoby upravena za předposledního opata Guschla (1734-1754) po požáru, který budovu poničil roku 1736. Součástí síně je rozsáhlá barokní freska, která byla restaurována v letech 2004-2005.

Poslední rozsáhlá rekonstrukce opatské kaple probíhala v letech 2012-2013 stavební firmou VIDOX, s.r.o., restaurátorské práce prováděl ak. mal. Karel Hrubeš z Českého Krumlova. Vznik opatské kaple je kladen do 1. čtvrtiny 14. století nebo až k polovině 14. století. Poprvé je v písemných pramenech připomínána roku 1387. Kaple byla vybudována na oktogonálním půdorysu s hruškovitými žebry. První stavební úpravy proběhly nejpozději ve 20. letech 17. století (za opata Jiřího Hubera (1616-1623), kdy je v pramenech (kronika P. Viléma Fiedlera) poprvé a zároveň naposledy zmíněno zasvěcení kaple sv. Jiří. V té době došlo také k vyvýšení podlahy a probourání nového vstupu z haly, kvůli čemuž byla odstraněna část zdi s příporou. K další úpravě došlo v 70. letech 17. století, kdy se opatský dům rozšířil a tím došlo ke zrušení kružbových oken. K třetí úpravě došlo kolem poloviny 18. století v souvislosti s výmalbou haly a do kaple byly instalovány dvoukřídlé dveře se zárubní. Ve 2. čtvrtině 19. století sloužila kaple jako salonek a součást bytu správce kláštera. Menší stavební úpravy probíhaly i roku 1942. Při poslední rekonstrukci došlo k obnovení vchodu do tzv. kulečníkového sálu.

V kapli je od sezóny 2016 instalován originál gotického obrazu z počátku 15. století, místní patronky Zlatokorunské madony.

Základní informace

 • délka 10 minut
 • max. 50 osob

Návštěvní doba

Období Dny Hodiny
2021
1. 11.–31. 12. uzavřen
2022
1. 1.–1. 4. uzavřen
2. 4.–10. 4. so–ne 9.30–15.15
11. 4.–13. 4. uzavřen
14. 4.–16. 4. čt–so 9.30–15.15
17. 4. ne 8.45–15.15
18. 4. po 8.45–15.15
19. 4.–1. 5. so 9.30–15.15
19. 4.–1. 5. ne 8.45–15.15
2. 5. (po) uzavřen
3. 5.–31. 5. út–so 9.30–15.15
3. 5.–31. 5. ne 8.45–15.15
1. 6.–3. 7. út–so 9.30–16.15
1. 6.–3. 7. ne 8.45–16.15
4. 7.–9. 7. út–so 9.15–16.15
10. 7. ne 8.45–16.15
11. 7. (po) uzavřen
12. 7.–31. 8. út–so 9.15–16.15
12. 7.–31. 8. ne 8.45–16.15
1. 9.–30. 9. út–so 9.30–15.15
1. 9.–30. 9. ne 8.45–15.15
1. 10.–23. 10. so 9.30–15.15
1. 10.–23. 10. ne 8.45–15.15
24. 10.–25. 10. uzavřen
26. 10.–29. 10. st–so 9.30–15.15
30. 10. ne 8.45–15.15
31. 10.–31. 12. uzavřen
2023
1. 1.–31. 3. uzavřen

Vstupné

Výklad v češtině

 • Jednotné vstupné 60 Kč
 • Děti 0 až 5 let zdarma
 • Průvodce držitele průkazu ZTP/P zdarma
 • Pedagogický dozor (pro školní skupiny 1 dospělá osoba na 15 děti) zdarma
 • Průvodce cestovních kanceláří po předložení Českého národního průkazu průvodce (1 osoba pro celou skupinu min. 15 osob) zdarma
 • Jednorázová volná vstupenka vydaná NPÚ pro jednu osobu zdarma
 • Volná (celoroční) vstupenka vydaná NPÚ pro dvě osoby zdarma
 • Držitel průkazu zaměstnance NPÚ (+ až 3 rodinní příslušníci) zdarma
 • Držitel průkazu Náš člověk zdarma
 • Akreditovaný novinář při výkonu práce zdarma

Cizojazyčné prohlídky nabízené v angličtině a němčině po předchozí domluvě, dle provozních možností.

nutnost rezervace pouze pro skupiny