Přednáška o Zlatokorunské madoně

Vzdělávání

Koná se v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Zlaté Koruně. Přednášku povede PhDr. Roman Lavička, Ph.D. – pracovník Národního památkového ústavu. Po ukončení přednášky bude možná prohlídka samotného obrazu v opatské kapli kláštera Zlatá Koruna.

Pořádá občanské sdružení Sancta Spinea Corona – společnost přátel Zlaté Koruny.

http://www.baroknikoruna.cz/